Cách làm hộp quà hình ngôi nhà đẹp

Cách làm hộp quà hình ngôi nhà đẹp

Chuẩn bị:
– Bìa nâu (hoặc giấy xi măng loại dày)
– Bút, kéo, thước, băng dính 2 mặt
– Mẫu in khung hộp

In mẫu ra bìa.

Dùng bút kẻ đậm lại các đường cho dễ nhìn.

Dùng kéo kẻ theo các đường cắt để tạo nếp gấp.

Tạo độ lõm cho hai cạnh để dễ gấp khi làm nốc nhà.

Dán băng dính theo hình.

Gấp hộp lại theo nếp và dán băng dính như trên.

Theo quatet.com