Cách làm túi đa năng

Cách làm túi đa năng

Chuẩn bị:
– 2 mảnh vải dùng làm cạnh
– 2 mảnh vải dùng làm thân
– 1 mảnh làm đáy
– Đồ trang trí, kim, chỉ
– Vải ren (làm hoa)

Bước 1: May vải ren làm hoa bằng cách xếp chồng lên nhau như hình.

Bước 2: May 2 phần cạnh vào 2 bên phần thân của túi

Bước 3: Ở mép trên của túi, trang trí với hai chiếc cúc nhỏ

Bước 4: Cuối cùng là may đáy

Theo quatet.com