Giấy gói hoa 001

Giấy gói hoa 001

Giấy lưới mắt cáo (48cm x 4.5 mét)
– Sản phẩm có:
– Chiều rộng 48cm
– Chiều dài 4,5 mét
– Giá trên là giá bán đối với số lượng trên 50 cuộn.
– Nếu lấy với số lượng >= 150 cuộn giá rẻ hơn
– Sản Phầm được sử dụng trong một số mẫu hoa tươi, hoa sáp, hoa giấy