Giấy gói hoa 005

Giấy gói hoa 005

Giấy gói hoa cao cấp

Giá trên là giá bán buôn đối với số lượng trên 200 tấm.

Giá bán lẻ: liên hệ nhà cung cấp

Màu sản phẩm đươc đánh theo số.

Sản phẩm được sử dụng rộng rãi và phổ biến trong các trường mầm non, sư phạm và trong cộng đồng handmade.