bố tặng quà con trai

Xúc động món quà của bố dành tặng con trai

Xúc động món quà của bố dành tặng con trai

Thông điệp của bài viết này muốn gửi đến các bạn là bao nhiêu lần chúng ta bỏ lỡ những phước lành từ Thiên Chúa, bởi vì Người không đóng gói những phần quà như cách chúng ta mong đợi.