cung cấp bàn cắt giấy

Bàn cắt giấy thiết kế nhỏ gọn

Bàn cắt giấy thiết kế nhỏ gọn

TÍNH NĂNG NỔI BẬT Khả năng cắt đa dạng Bàn cắt giấy cho khả năng cắt khổ giấy A4 với tốc độ 5 tờ/lần với lưỡi dao thẳng, 3 tờ/lần với đường cắt kiểu dợn sóng và 5 tờ/lần với