làm đẹp hộp quà

Tư vấn trang trí hộp quà với nơ hình tim

Tư vấn trang trí hộp quà với nơ hình tim

Chuẩn bị: – Giấy màu – Keo dán – Ruybang – Hộp quà gói sẵn Thực hiện: – Cắt giấy màu hình chữ nhật (canh chỉnh kích thước gần gần với hình) – Dùng viết chì vẽ khoảng mà bạn