tặng hoa

Câu chuyện vui tặng hoa sinh nhật vợ

Câu chuyện vui tặng hoa sinh nhật vợ

Chú chồng của tôi nói rằng ông đã cố gắng cải thiện khả năng nhớ ngày sinh nhật của vợ mình và những ngày đặc biệt quan trọng của cả hai người. Vì vậy, chú ấy đã đăng ký làm